Revija Optimist

Društvo ob koncu leta izda interno revijo »OPTIMIST« v katerem so predstavljene vsebine dejavnosti paraplegikov skozi vse leto. Pisci prispevkov so člani, svojci, notranji in zunanji sodelavci z zelo koristnimi vsebinami življenja paraplegikov, strokovnimi prispevki in raznimi praktičnimi nasveti.