Naši zastavljeni cilji so paraplegikom omogočiti ukvarjati se s športom na rekreativnem nivoju z namenom in v prvi vrsti ohranjati in pridobivati telesno moč ter spoznati športne in rekreacijske vsebine.

Naši zastavljeni cilji so paraplegikom omogočiti ukvarjati se s športom na rekreativnem nivoju z namenom in v prvi vrsti ohranjati in pridobivati telesno moč ter spoznati športne in rekreacijske vsebine.

Udejstvovanje na športnem področju pripomore tudi k zdravemu življenju in aktivnemu preživljanju prostega časa. Za člane pa predstavlja rekreacija tudi druženje in razvedrilo. V nadaljevanju pa sledi ustvarjanje pogojev in pridobitev motivacije za vključevanje v športne vsebine tekmovalnega športa in doseganje dobrih rezultatov na tekmovanjih višjega ranga.

Cilji društva so, da se čim več posameznikov vključi in sodeluje v športnih panogah rekreativnega in tekmovalnega športa med paraplegiki, tetraplegiki ter ostalimi invalidi. Članom želimo zagotoviti ustrezno telesno vadbo, ki bo pripomogla k ohranjevanju in krepitvi preostalih telesnih sposobnosti.

Izvajamo različne športno rekreativne panoge na vozičkih

  • Kegljanje,
  • Košarka na vozičkih,
  • Atletika,
  • Športni ribolov,
  • Šah,
  • Streljanje,
  • Namizni tenis,
  • Pikado

Šport in rekreacija ter tekmovanja na Društvu paraplegikov potekajo po programu športa (terminski koledar), katerega pripravijo športni referenti društev paraplegikov, skupaj z Zvezo paraplegikov Slovenije in Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite.

Članom omogočimo treninge v dostopnih objektih. Za vse treninge in nastope na tekmovanjih v posameznih panogah organiziramo ustrezno spremstvo in prevoze v okviru društva ali individualno. Za posamezne športne vsebine zagotavljamo ustrezne športne rekvizite, ustrezno spremstvo in predvsem – dostopne objekte z invalidskim vozičkom, tudi za najtežje invalide – tetraplegike.

Organiziramo ali sodelujemo tudi pri organizaciji nekaterih športnih prireditev z namenom predstaviti šport invalidov, predvsem osnovnošolcem, dijakom in študentom ter širši javnosti. Namen teh dejavnosti pa je tudi in predvsem animirati številne invalide različnih kategorij, predvsem mlajše kategorije ne glede na stopnjo invalidnosti, pa tudi, s podobnimi akcijami opozoriti tudi na arhitekturne ovire in dostop do športnih objektov in sploh objektov javnega značaja.

V prostorih društva občasno predstavimo svoje športne vsebine tudi učencem posameznih šol (pikado, namizni tenis, košarka in drugo) ter lokalno vsako leto na vsaj eni šoli.

Atletika

Atletika

Košarka

Streljanje

Športni ribolov

Pikado

Namizni tenis

Keglanje