Vse težave, ki jih povzroča invalidnost, rešujemo skupaj z nacionalno organizacijo - Zvezo paraplegikov Slovenije

Namen društva 

je prostovoljno in neodvisno združevanje invalidov z diagnozo paraplegije, tetraplegije, parapareze ali tetrapareze (v nadaljnjem besedilu: paraplegiki) zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov. Namen društva je tudi večja vključenost paraplegikov v družbo in preprečevanje njihove diskriminacije.

Cilji društva so:

Cilj društva je ustvarjanje pogojev za celovito vključitev paraplegikov in tetraplegikov v življenjsko in delovno okolje ter v oblike vključevanja, kot jih imajo "zdrave" osebe (arhitektonske, miselne ovire). 

Izvajanje posebnih socialnih programov društva je namenjeno izključno posebni skupini občanov, ki so zaradi narave invalidnosti potrebni tovrstne pomoči. Organizirano delovanje na tem področju je nujno, predvsem preventivno delovanje. Imamo zelo bogate povratne informacije (evalvacija) neposredno od članov in kompleten pregled nad stanjem. Ne glede na vse zapisano, kaj nam nudi država, zagotavlja Ustava RS, je pri naših članih še kljub temu vrsto neizpolnjenih socialno varstvenih potreb. 

Vse težave, ki jih povzroča invalidnost, rešujemo skupaj z nacionalno organizacijo - Zvezo paraplegikov Slovenije, njihovimi strokovnimi službami in prekaljenimi volonterskimi kadri, ki se na tem področju usposabljajo in delujejo že nekaj desetletij.