Društvo s prilagojenima osebnim vozilom in kombi vozilom nudi prevoze paraplegikom, tetraplegikom in ostalim invalidom (tudi če niso člani naše organizacije), kateri nimajo možnosti lastnega prevoza. Vozili sta prilagojeni, s klančino, za lažji vstop invalidov na vozičkih.

Prevozi se opravljajo za različne potrebe članov - na preventivne in zdravstvene preglede, rekreacijo in šport, obnovitveno rehabilitacijo, izobraževanje paraplegikov, prevoze na različne tečaje, seminarje v okviru društva in Zveze ter individualno, psihosocialno dejavnost (družabna srečanja, individualna srečanja), interesne dejavnosti (mladi, starejši), udeležba na aktivnostih Zveze paraplegikov in Društvu paraplegikov, kakor tudi ogled sejmov, razstav in drugo.

Program Prevoz paraplegikov se izvaja vse dni v tednu, odvisno od potreb uporabnikov. Prevoze se izvaja tudi za potrebe delovanja organizacije, za prevoze prostovoljcev in izvoljenih delavcev na delo v pisarno.

Vozniki so usposobljeni, da uporabnikom pomagajo pri vstopu in izstopu iz vozila, skrbijo za varen prevoz oseb in jim po potrebi pomagajo pri njihovih opravkih. Prevozi se izvajajo na podlagi razporeda, ki ga društvo vodi. Razporedi se oblikujejo na podlagi potrebe in želje uporabnika in aktivnosti, ki jih organizira društvo in Zveza. Program tako poleg dejanskih prevozov vključuje tudi koordinacijo in organizacijo le-teh. Prevoze se opravlja po celi Sloveniji in tudi v tujini. Voznik skrbi tudi za redno servisiranje in vzdrževanje vozila.

S tem programom želimo zmanjšati število nemobilnih paraplegikov. Prevoze zagotoviti za osebne potrebe osebam, ki nimajo lastnih prevoznih sredstev oz. nimajo možnosti uporabe javnega prevoza, saj je le-ta še vedno v večini primerov nedostopen za invalide. Paraplegikom želimo omogočiti udeležbo na vseh posebnih socialnih programih, glede na njihov osebni interes, ter s tem preprečiti socialno izključenost.