Društvo za svoje člane organizira številne aktivnosti, katerih cilj je poleg kvalitetnega preživljanja prostega časa predvsem socialna vključenost in ustvarjanje pogojev za večjo kvaliteto življenja vseh članov, tako mladih kot starejših.

Društvo nudi veliko aktivnosti, ki pa so razdeljene glede na interes članov:

Osveščanje in preventiva - Naša ciljna skupina je, poleg članov in njihovih svojcev, tudi širša javnost, predvsem osnovnošolci in srednješolci, katere želimo na preventivni ravni poučiti o življenju paraplegikov in tetraplegikov ter predstaviti delovanje društva. V izobraževalnih ustanovah bomo izvedli več delavnic na temo vzrokov za invalidnost ter življenju na invalidskem vozičku, predstavili dejavnost društev, v kulturni delavnici, športni delavnici in izkustveni delavnici bodo učenci praktično preizkušali življenja na invalidskem vozičku. Takšne predstavitve s preventivno vsebino so zelo pomembne, saj lahko mladim in ostali javnosti na tak način predstavimo društvo, svoje osebne zgodbe in življenje na invalidskem vozičku, opozarjamo na vse težave in probleme, s katerimi se srečujemo, od arhitekturnih ovir do vključevanja invalida v aktivno družbeno življenje. Poudarek je predvsem na preventivnem delovanju, saj nesreča nikoli ne počiva in te lahko pripelje do življenja na invalidskem vozičku. Hkrati pa želimo širši javnosti pokazati, da življenje na invalidskem vozičku ni tabu in, da so paraplegiki enakovredni člani družbe, ki lahko, kljub invalidnosti, živijo polno življenje.

S svojimi predstavitvami in izdelki pa javnosti pokažemo, kako pestro paleto aktivnosti izvaja naše društvo.

Ročne spretnosti - Organiziramo različne aktivnosti v obliki delavnic ročnih spretnosti. Praviloma enkrat mesečno, se članice zberejo v prostorih društva, kjer ustvarjajo različna ročna in oblikovalska dela: izdelujejo čestitke iz različnih materialov in tehnik, nakit iz različnih materialov in tehnik, pogrinjke, darilno embalažo, reciklirane vazice iz vrvi, pečejo različne sladice, kruh, pogače, itd. Sodelujemo tudi z drugimi organizacijami, v obliki vodenih delavnic, kjer strokovnjaki članicam pokažejo različne nove tehnike ročnih del.

S svojimi likovnimi izdelki in drugimi oblikovalskimi izdelki se predstavljamo tudi ob različnih priložnostih.

Članice, pa tudi člani vsako leto preživijo tudi teden dni v Domu paraplegikov v Semiču, kjer se družijo in ustvarjajo različna ročna dela.

Strokovni izleti in srečanja – program zajema tudi organizacijo različnih srečanj in izletov. Večina članov nima lastnega prevoznega sredstva in preživlja večji del življenja doma. V organizacijo je vključenih veliko število starejših paraplegikov do katerih smo še posebej pozorni. Zato jim nekajkrat v letu omogočimo strokovne ekskurzije in izlete, z ogledi naravnih ter kulturno-zgodovinskih znamenitosti po Sloveniji. Podpiramo njihovo druženje in organiziramo ekskurzije z namenom, da jim obogatimo življenje. Iz izkušenj se takih izletov zelo radi udeležujejo in so nepozabni za vse udeležence.

Skozi leto večkrat organiziramo srečanja v prostorih društva za različne priložnosti, ob katerih je organiziran tudi kulturni program. V decembru imamo tradicionalno prednovoletno srečanje z bogatim kulturnim programom, na katerem je običajno preko sto udeležencev (člani in svojci).

Enkrat letno organiziramo tudi srečanje novih članov – članov, ki so se v kratkem pridružili našim vrstam. Članom na ta način želimo približati društvo kot mesto, kjer lahko dobijo koristne nasvete in pomoč, predstaviti kako pomembno je tudi druženje in spoznavanje drugih oseb, ki se spopadajo s podobnimi težavami, dobiti navdih v srečnih zgodbah ljudi s poškodbo hrbtenjače. Srečanje je namenjeno predvsem predstavitvi društva, programov in dejavnosti, druženju, medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi izkušenj in razvedrilu.

Namen programa je, da paraplegikom in tetraplegikom obogatimo življenje. Marsikdo od njih, nima priložnosti, da bi se udeležil kakšne prireditve ali srečanja. Z organizacijo le-teh, omogočimo članom, svojcem, prijateljem in sodelavcem društva, da se družijo med sebi enakimi, ohranjajo socialne stike, se enakopravno vključujejo v vse spektre življenja, si izmenjujejo prepotrebne izkušnje pa tudi razvedrilu.

Informativna dejavnost - Izdajamo interno glasilo »OPTIMIST« v katerem so predstavljene vsebine dejavnosti paraplegikov skozi vse leto, glasilo vsebuje tudi določene strokovne prispevke s področja ortopedskih pomagal, zdravstva, preventive, pravne novosti, kulture, družabne in športne dogodke ter dejavnosti članov iz posameznih področij. Dejavnost paraplegikov posredujemo tudi v vse lokalne in nacionalne medije (radio, TV in tisk) in časopis PARAPLEGIK v okviru Zveze paraplegikov. Pripravljamo tudi novinarske konference. Člane in širšo javnost obveščamo preko internetnih strani ter v obliki okrožnic in zloženk.

Kulturna dejavnost - Člani našega društva so na kulturnem področju vedno bolj aktivni, predvsem na področju likovnega izražanja. Pri tem jih bomo vzpodbujali tudi v bodoče. Paraplegikom in tetraplegikom omogočamo udejstvovanje na kulturnih prireditvah in omogočanje ogledov razstav po Sloveniji (v okviru ZPS). Pomagamo tudi pri organizaciji samostojnih in skupinskih razstav naših članov ter organiziramo tradicionalne likovne delavnice v prostorih našega društva v sodelovanju z društvom likovnikov (tudi za težje invalide, ki slikajo z usti). V okviru raznih prireditev društva (Novo leto, Zbor članov, druga srečanja članov in svojcev) imamo kulturni program.