Financiranje društva

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Donirajte nam 1,0 % dohodnine!


Zgodovina | Organi | Namen in cilj | Paraplegija in teraplegija | Akti


Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je prostovoljna, neprofitna in nepridobitna organizacija. 

Posledično nima svojega vira dohodka in se financira predvsem iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO), sredstev pridobljenih na občinskih in drugih razpisih in dotacij Zveze paraplegikov Slovenije, prispevkov sponzorjev in donatorjev in prostovoljnih prispevkov, članarin  ter drugih sredstev, saj so finančne zahteve za izvajanje lokalnih programov velike. 

Društvo je z Zvezo in ostalimi društvi povezano v integracijsko mrežo, preko katere člani prenašajo svoje specifične potrebe in interese, ki težijo k skupnim ciljem - čim višji stopnji psihosocialne reintegracije posameznika v aktivno življenje in družbo. 

Za izvajanje posebnih socialnih programov, ki so za posamezne postavke v nadaljevanju obrazložene, potrebujemo finančna sredstva, kar pa smo in bomo še dokazovali, da se širše družbeno gledano bogato obrestuje.

Možnosti darovanja 1,0 % dohodnine 

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja združuje invalidne osebe trajno vezane na invalidski voziček. Društvo izvaja programe prilagojenih prevozov, odprava arhitekturnih ovir, izobraževanje, preventivni zdravstveni programi, šport in rekreacija, dobava medicinsko tehničnih pripomočkov, kultura in vrsto drugih dejavnosti. 

V letu 2007 je stopil v veljavo  Zakon o dohodnini. Po njem imajo davčni zavezanci, ki plačujejo davek na dohodek, možnost, da odstotek (1,0%) svoje dohodnine namenijo eni izmed družbeno koristnih organizacij. Med njimi je tudi naše društvo. Pripominjamo, da gre ta odstotek dohodnine v primeru, če ga ne namenite nam  (na posebnem obrazcu) v nasprotnem primeru v državni proračun, tako, da vi samo preusmerite svoj 1,0 % davek, mi pa ta sredstva namenimo predvsem za reševanje zdravstvenih, socialnih in osebnih stisk invalidov – članom na invalidskih vozičkih.

Vse kar morate storiti je, da izpolnite obrazec.

V kolikor se odločite nameniti 1,0 % dohodnine nam, izpolnite obrazecnaša davčna številka: 26191024

Obrazec pošljite na vašo finančno upravo, ali ga izročite nam. 

Ob tem naj še posebej poudarimo, da zaradi tega ne boste plačali več dohodnine, saj gre za 1,0 % prispevek, ki gre nasprotno (če ga ne namenite nam) v državni proračun. 

Hvala vam za darovano dohodnino in zaupanje v naše delo !

Predsednik društva: Jože Okoren

Financerji društva