Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Programi, ki jih izvajamo, so namenjeni paraplegikom in tetraplegikom, osebam, ki v vsakdanjem življenju uporabljajo za gibanje invalidski voziček ali opornice zaradi posledic nesreč, padcev, poškodb ali operativnih posegov na hrbtenjači.

Društvo deluje na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja in pokriva 19 občin: Mestna občina Novo mesto, Trebnje, Mokronog – Trebelno, Šentrupert, Mirna, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Žužemberk, Semič, Črnomelj, Metlika, Brežice, Krško, Sevnica.

Naš program je specifičen, ker je namenjen določeni ciljni skupini, za katero je nujno potreben in ga v tej obliki ne ponuja nobena druga vladna ali nevladna organizacija. Program zagotavlja našim članom možnost, da živijo aktivno in so enakovredni ostalim članom družbe, kljub svoji gibalni oviranosti, kateri niso sami kos.

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Društvo ima status invalidske organizacije in status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. 

Dober pokazatelj učinkovitosti naše dejavnosti so dejansko opravljene storitve – opravljeni prevozi, izboljšanje kakovosti življenja paraplegikov in svojcev, konkretne rešitve pri posamezniku, odprava arhitekturnih ovir, izobraževanje, zaposlovanje. Ti programi odsevajo pomembnost vloge društva predvsem za paraplegike in druge člane ter svojce po Dolenjski, Beli krajini in Posavju ter njihovo socialno varnost v družbi. Pri tem se vedno upoštevajo načela za organizacije, ki poudarjajo prostovoljno včlanitev, razpoznavno invalidnost, odprtost ter nepridobitništvo društva. 

Društvo ima svoje cilje in naloge, upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti. Pri slednjih se povezuje tudi z zunanjimi sodelavci in inštitucijami, kot društvo pa se povezuje z Zvezo paraplegikov Slovenije, ki ima strokovni svet, ki je transdisciplinaren in ga sestavljajo strokovnjaki različnih znanstvenih panog.

Pozdravljamo vas na naših spletnih straneh iz naše prelepe Dolenjske. Pridite in spoznajte nas in to lepo deželo.