Novice društva

Ostale novice društva

NAŠIH 45 LET ORGANIZIRANEGA DELOVANJA

Letos obeležujemo 45 let od ustanovitve društva in rednega organiziranega delovanja. Iz leta v leto se kaže, kako smiselna je bila ustanovitev samostojnega društva.

Vsi vemo, da so bili začetki zelo zanimivi, polni zagnanosti pri posameznikih, kljub temu, da je društvo razpolagalo le s svinčnikom in nekaj papirja. Kmalu so se pričele aktivnosti urejanja vseh potrebnih formalnosti, od registracije društva, prilagoditev temeljnega akta (Statut) in kot najpomembneje pridobitev prostorov za delovanje. 

Začasna rešitev je bila pri družini Zorko. Bernarda je postala prva tajnica, pokojni Jože Radej pa predsednik. Po nekaj letnem delovanju se je društvo preselilo v prostore Doma starejših občanov v Šmihelu.

Društvene aktivnosti skupaj z Zvezo paraplegikov so obrodile sadove pri pridobitvi lastnih prostorov na Novem trgu v Novem mestu v letu 1994. Prijetno okolje in funkcionalno opremljeni prostori so omogočali delovanje in zadovoljitev večino potreb pri članih. Iz leta v leto se je dejavnost širila in s tem tudi potreba po večjih in bolj funkcionalnih prostorih.

V juliju 2005 se je tako zgodila otvoritev sedanjih prostorov v Šmihelu, kjer danes društvo opravlja svoje poslanstvo.

Veliko je bilo skozi vsa leta delovanja organizacije povedanega in doživetega. Namen delovanja pa je dosežen s tem, da posamezniki vidijo in čutijo svojo pripadnost.  Kakor za koga, je lahko ta doba delovanja dolga ali tudi ne. Pomembno je, da se dosegajo cilji in zastavljene naloge. Veseli nas, da se nismo nikoli zapirali, temveč smo naše sodelovanje z različnimi institucijami ali posamezniki iz leta v leto samo poglabljali. Marsikaj od tega se nam bogato obrestuje. Vse te izkušnje so lahko dobra popotnica za nadaljnje delo.

Ob 45 letnici društva smo v ta namen, v četrtek, 23. maja 2024, v prostorih društva, organizirali svečano prireditev s pestrim dogajanjem. Kot se za tako častitljiv jubilej spodobi, smo v kratkem programu obudili spomine na prehojeno oziroma na vozičkih prevoženo pot.

Prisotne je na začetku nagovoril predsednik društva, Jože Okoren in z udeleženci delil nekaj spominov na 45 let organiziranega delovanja društva.

V nadaljevanju smo podelili 4 listine častnih članov društva in se s tem zahvalili tistim članom, kateri so vse skupaj pred 45 leti tudi začeli. To so ustanovni člani društva, kateri so že leta 1979 vedeli, da je društvo v našem okolju še kako potrebno. Ustanovni člani, kateri so prejeli naziv častnih članov so: Bernarda Zorko, Anica Radej, Jože Okoren in Martin Gorenc.

Za uresničitev vseh ciljev in aktivnosti pa so zaslužni tudi številni drugi posamezniki, tisti, kateri društvu pomagajo na kakršen koli način. Hvala vam. Še posebej pa smo se želeli zahvaliti tistim, kateri so prispevali k nakupu prepotrebnega novega prilagojenega kombi vozila za prevoz invalidov na invalidskih vozičkih. Glavni financer pri tej nabavi je FIHO, glavni donatorji pa KRKA, d. d., Soča oprema, d.o.o. in Rotary klub Novo mesto – vsi trije so že vrsto let naši donatorji oziroma sofinancerji različnih programov. Pri tem nakupu je sodelovalo še nekaj manjših donatorjev (tudi nekaj posameznikov). To je za člane zelo pomembna pridobitev.

Po uradni predaji vozila so prisotne nagovorili še predstavniki glavnih sofinancerjev in donatorjev nakupa vozila; predstavnica Krke, d.d., Novo mesto, ga. Ljudmila Kastelec, predsednik Rotary kluba Novo mesto, g. Boris Lavrič, direktor podjetja Soča Oprema d.o.o., g. Bojan Bokalič, direktor FIHO, g. Borut Sever in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, g. Dane Kastelic.

 

Eden izmed posebnih socialnih programov, katere društvo izvaja so tudi interesne in kulturne dejavnosti. Ob tej priložnosti smo na društvu pripravili tudi otvoritev razstave likovnih del naših članov: priznane amaterske slikarke Jožice Ameršek, akademskega slikarja Igorja Papeža in zelo uveljavljenega mladega slikarja – tetraplegika, ki slika z usti, Dominika Lozarja. Dominik je že drugo leto član zelo odmevne mednarodne organizacije, ki združuje slikarje iz vsega sveta, ki rišejo z usti. Kljub mladosti je za njim že kar nekaj samostojnih razstav.

Ob koncu slovesnosti, so si udeleženci v notranjih prostorih ogledali razstavo likovnih del in ob prigrizku nadaljevali druženje.

Dogodek smo popestrili z bogatim kulturnim programom. S plesno točko se je predstavilo šest deklet iz Dnevnega centra za otroke Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, pod mentorstvom Daniele Hočevar. S svojim pevskim nastopom pa se nam je predstavila Emilija Milenković, ob kitarski spremljavi Zorana Šubašića, prav tako iz DRPD Novo mesto. Slovesnost je povezovala ga. Mirjana Martinovič.

 

Obeležitev delovanja, krst novega vozila in otvoritev razstave pričajo o bogatem delovanju naše organizacije. Želimo si, da bi naši člani tudi v prihodnje Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja videli kot pomočnike in prijatelje na svoji poti.

 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo ga. Branki Bukovec in prostovoljcem Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, za vso pomoč in nastopajočim za bogat kulturni program ter Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske, predvsem vozniku Cirilu, za pomoč pri prevozu naših članov na omenjeni dogodek.