Novice društva

Ostale novice društva

REDNI IN VOLILNI ZBOR ČLANOV PRINESEL SPREMEMBE


V ponedeljek, 20. marca 2023, je v prostorih društva potekal redni Zbor članov Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki je bil hkrati tudi volilni, za mandatno obdobje 2023 – 2027.

Zbor članov je z uvodnim pozdravom in nagovorom začel predsednik Jože Okoren, kateri je Zbor članov v nadaljevanju tudi vodil. Sledila je predstavitev dnevnega reda, ki so ga prisotni soglasno sprejeli. Ker zaradi različnih razlogov ni bilo prisotnih dovolj članov, smo skladno s statutom počakali pol ure, da se je Zbor lahko pričel.

Primož Jeralič, predsednik Nadzornega odbora, je poročal o delu Nadzornega odbora v letu 2022.

Sledila je predstavitev vsebinskih in finančnih poročil za leto 2022 in plan dela (vsebinski in finančni) za leto 2023, katere sta predstavila zaposlena Polona Povše in Jože Okoren. Po razpravi je Zbor članov poročila za leto 2022 in plan dela za leto 2023 soglasno potrdil in sprejel.

Ker je bil letošnji Zbor članov tudi volilni, so sledile volitve v organe društva za novo mandatno obdobje 2023 - 2027: za predsednika društva, podpredsednika društva, člane Upravnega odbora (UO) in člane Nadzornega odbora (NO).

Člani so po javnih volitvah soglasno za predsednika društva izvolili dosedanjega predsednika Jožeta Okorna, za podpredsednico društva pa Martino Glavič.

Izvoljenih je bilo tudi devet članov Upravnega odbora društva ter trije člani in dva nadomestna člana Nadzornega odbora. Člani Upravnega odbora: Jože Okoren, Martina Glavič, Mirko Sintič, Zdenka Sintič, Sandra Košar, Franci Slivšek, Jože Cimrmančič, Marija Jefim in novi član UO, Gašper Peček. Člani Nadzornega odbora: Primož Jeralič – predsednik NO, Anica Radej - članica NO, novi član NO - Danijel Peterlin, Bernarda Zorko in Mateja Udovič – nadomestni članici NO.

V nadaljevanju sta prisotnim o delovanju in aktualnih zadevah ter izvajanju Posebnih socialnih programov naše krovne organizacije Zveze paraplegikov Slovenije (ZPS) poročala predsednik ZPS Dane Kastelic in strokovna delavka Tanja Kovačič. Oba pa sta se tudi pozitivno izrazila o delu društva.

Kot gosta sta se Zbora udeležila tudi direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), Borut Sever in strokovni vodja izvajanja osebne asistence na ZPS, Špela Šušteršič.

Soglasno so prisotni potrdili tudi višino članarine, katera za leto 2023 znaša 15,00 EUR.

Po zaključku Zbora članov je sledilo še družabno srečanje, kjer so člani lahko poklepetali med seboj.


Čestitke vsem izvoljenim organom društva in uspešno delo tudi v bodoče.