Novice društva

Ostale novice društva

DELOVNO SREČANJE PREDSTAVNIKOV INVALIDSKIH ORGANIZACIJ

V prostorih našega društva smo v torek, 21. februarja 2023, na pobudo našega predsednika, Jožeta Okorna, organizirali delovno srečanje s predstavniki nekaterih invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Mestne občine Novo mesto.

Delovnega srečanja so se s strani našega društva udeležili predsednik društva, Jože Okoren, Jože Cimrmančič, član Upravnega odbora in koordinatorka programov društva, Polona Povše. Srečanja so se udeležili tudi ga. Geni Močnik, strokovna delavka iz Društva oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto, g. Janez Kermc in strokovna delavka njihovega društva, ga. Marjana Gazvoda ter arhitekta ga. Natalija Zanoški iz Društva Est=etika. V nadaljnjih srečanjih pa se bodo pridružili tudi predstavniki Medobčinskega društva invalidov Novo mesto.

Namen delovnega srečanja je bil, da se pogovorimo o nadaljnjem sodelovanju pri pripravi analize dostopnosti javnih in drugih prostorov, storitev in informacij v Mestni občini Novo mesto. V Mestni občini Novo mesto so bile na tem področju že narejene številne izboljšave. S pregledom prostorov, objektov, itd., pripravo analize in ukrepov odprave arhitekturnih ovir, pa si želimo, da bi se odpravile tudi še preostale pomanjkljivosti in bi dobili bolj podroben pregled stanja dostopnosti za vse oblike invalidnosti. S tem bi še dodatno pripomogli k socialnem vključevanju oseb z različnimi oviranostmi v družbo in lokalno okolje, samostojno ter družabno življenje invalidov, kar pa je eden od skupnih glavnih ciljev delovanja vseh invalidskih organizacij. V nadaljevanju pa bi tovrstno analizo pripravili tudi v drugih občinah po Dolenjski.

Delovno srečanje je bilo uvodno, predvsem spoznavne narave in z namenom predstavitve poteka nadaljnjega sodelovanja.