Novice društva

Ostale novice društva

DELOVNO DRUŽABNO SREČANJE ŠPORTNIKOV


V prostorih društva, je v sredo, 30. avgusta 2023 potekalo delovno družabno srečanje športnikov društva, katerega je sklical in vodil referent za šport društva, Mirko Sintič. Zaradi različnih obveznosti, so se člani športniki srečanja udeležili v nekoliko manjšem številu.

Namen srečanja je bil, da se analizirajo športne vsebine pretekle sezone, katera je bila za naše športnike zelo uspešna v več športnih panogah ter da se naredijo smernice za nadaljnje delo in sodelovanje v športnih vsebinah v sezoni 2023/2024.

Po končanem uradnem delu je sledilo še družabno srečanje.