Novice društva

Ostale novice društva

DAN ODPRTIH VRAT SB IN ZD NOVO MESTO POD GESLOM "GLAS PACIENTU!"

Varnost pacientov je najpomembnejša pacientova pravica in ena najpomembnejših vrednot nacionalnih zdravstvenih sistemov. Svetovna zdravstvena organizacija posveča temu področju posebno pozornost, zato je leta 2019, 17. september razglasila za »Svetovni dan varnosti pacientov.« Aktivnosti letošnjega mednarodnega dneva so potekale pod geslom: »Glas pacientu!« in so bile namenjene ozaveščanju prebivalstva o pomenu kakovosti in varnosti v zdravstvu, opolnomočenju pacienta skozi upoštevanje njegovega glasu in spremembam kulture varnosti.
 
Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto, osrednji zdravstveni ustanovi na Dolenjskem, se že dolga leta povezujeta v skupnih prizadevanjih za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo prebivalcev. S pacienti in njihovimi svojci si prizadevata razvijati partnerski odnos, saj se zavedata pomena tvornega sodelovanja in soustvarjanja kakovostnega in varnega življenja z vsemi deležniki – različnimi organizacijami, šolami, lokalnimi skupnostmi in posamezniki.
 
Letos so se na pobudo Zveze organizacij pacientov Slovenije pridružili številnim zdravstvenim ustanovam, ki so obeležile Svetovni dan varnosti pacientov z različnimi aktivnostmi. V sodelovanju z Društvom Celiac Slovenija in Društvom koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine sta v petek, 15. septembra 2023 skupaj organizirali Dan odprtih vrat.
 
Med 10. in 14. uro je na stojnicah v Splošni bolnišnici Novo mesto in v Zdravstvenem domu Novo mesto predstavilo svoje delovanje 24 regijskih društev s področja zdravstva, med njimi tudi naše društvo.
Na slavnostni otvoritvi dogodka, ki je bila ob 10. uri pred upravno stavbo bolnišnice, so o pomenu zagotavljanja varnosti pacientov v zdravstvu spregovorili Goran Makar, predstavnik Zveze organizacij pacientov Slovenije, doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica SB NM, mag. Alenka Simonič, dr. med., direktorica ZD NM in Urban Kramar, podžupan MO Novo mesto.

Ob 10.45 je bila v bolnišnici organizirana delavnica »Glas pacientu,« na kateri je Tatjana Pavlin, dr. med., predstavnica bolnišnice za kakovost, predstavila rezultate raziskave PREMS o izkušnjah pacientov z zdravstvenimi obravnavami, ob 12. uri pa ji je v Šolskem centru Novo mesto sledila okrogla miza »Zagotavljanje varnosti pacientov skozi glas pacienta.«

Osrednji gost okrogle mize je bil Jože Okoren, predsednik našega Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, na okrogli mizi pa so sodelovali še doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica SB Novo mesto, mag. Alenka Simonič, dr. med., direktorica ZD Novo mesto, Tatjana Pavlin, dr. med., spec. pediatrije., Mateja Povhe, županja občine Trebnje in Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj. Pogovor je usmerjal Boštjan Kersnič, dr. med., spec. nefrologije, v. d. strokovnega direktorja SB Novo mesto.