Novice društva

Ostale novice društva

SREČANJE PARALIMPIJCEV IZ HEIDELBERGA 1972 IN DRUGIH ŠPORTNIH ZANESENJAKOV V NOVEM MESTU

Ob 50-letnici nastopa na prvih paralimpijskih igrah - slovenskih paraplegikov, Heidelberg 1972 leta, je potekalo srečanje (še živečih) paralimpijcev kot nekakšen spomin na to prvo veliko tekmovanje, v prostorih našega društva, v Novem mestu, v soboto, 4. junija 2022. Srečanje je organiziral naš predsednik, Jože Okoren, ki je bil tudi udeleženec več paralimpijskih iger.

Od aktivnih udeležencev prvih paralimpijskih iger, ki so se jih udeležili naši parašportniki, so se srečanja udeležili oba dobitnika medalj, Pavla Sitar in Jože Okoren, Martin Gorenc ter Marja in Branko Rupnik. Prisotni so bili še takratna trenerja dr. Aleš Vest in Peter Jakše, dr. Črt Marinček, vodja medicinske ekipe in glavna fizioterapevtka, Alenka Primožič.


Srečanja sta se udeležila dobitnika paralimpijskih medalj, strelec Franc Pinter in atlet Jože Flere in številni drugi parašportniki.


Nekateri pa so se zaradi svojih obveznost opravičili. Ta slavnostni dogodek so s svojo prisotnostjo počastili tudi, bivši predsedniki ZŠIS – SPK, Peter Ozmec, Ernest Jazbinšek in Emil Muri, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, nekateri trenerji, predstavnika Pedagoške fakultete in Fakultete za šport in velika podpornika športu invalidov, dolgoletni direktor URI – SOČA, Franc Hočevar in direktor Soča oprema, Bojan Bokalič.


Jože Okoren, kot organizator pa ni pozabil povabiti tudi številnih svojcev, ki so prav tako zaslužni za uspehe športnikov invalidov. Dogodka se je udeležilo preko 50 udeležencev, ki so se glede na odzive, v naših prostorih zelo dobro počutili.


Foto: Drago Perko