Novice društva

Ostale novice društva

SREČANJE ČLANOV IZ POSAVJA

Društvo je organiziralo srečanje članov, kateri prihajajo iz Posavja, iz občin Brežice, Krško in Sevnica. Udeležili so se ga v zelo velikem številu. Srečanje je potekalo v Gostilna Štirica, v Krškem.

Namen srečanja je bil, da se društvo približa tudi članom, kateri se srečanj vseh članov v Novem mestu zaradi oddaljenosti, prevoza in drugih razlogov ne morejo udeleževati. Želeli smo, da je to priložnost za medsebojno spoznavanje in izmenjavo izkušenj, da se člani, kateri bivajo na bližnjem območju srečajo in bolje spoznajo.

Na srečanju so bili prisotni tudi predstavniki društva. Prisotne je v imenu društva pozdravila in nagovorila podpredsednica društva, Martina Glavič. Zahvalila se je vsem za tako številčno udeležbo. Poseben pozdrav in zahvala je bila namenjena tudi svojcem in osebnim asistentom naših članov, kateri opravljajo zelo plemenito in pomembno delo, saj našim članom pomagajo pri osnovnih življenjskih opravilih in jim omogočajo bolj samostojno in kakovostnejše življenje. V nadaljevanju je predstavila namen srečanja. Srečanje je s pomočjo koordinacije društva organizirala socialna poverjenica za to območje, Sandra Košar. Socialni poverjeniki so za naše društvo zelo pomembni, saj skrbijo za člane na svojem območju, jih obiskujejo ali so z njimi na kakšen drugačen način v stalnem kontaktu in ugotavljajo njihove želje in potrebe ter o poročajo na društvo. Še posebej je to pomembno za tiste člane, kateri se različnih aktivnosti na društvu zaradi različnih razlogov ne morejo udeleževati. Na ta način se ohranja in približa stik z društvom.

V nadaljevanju je Polonca Povše, koordinatorka programov društva predstavila programe društva, različne aktivnosti in pomembne informacije. Udeležence je povabila, da se le-teh udeležujejo. Za člane pa je društvo vsak dan na voljo za vse dodatne informacije, reševanje stisk in težav.

Ob skupnem kosilu se je druženje nadaljevalo v prijetnem in sproščenem vzdušju. Veseli smo, da so člani društva pokazali navdušenje nad tovrstnimi srečanji, s katerimi bomo zagotovo nadaljevali tudi v prihodnje, tudi po drugih območjih Dolenjske in Bele krajine.