Novice društva

Ostale novice društva

SREČANJE ČLANOV IZ BELE KRAJINE

Po uspešno izpeljanem in množično obiskanem srečanju v Posavju, smo organizirali tudi srečanje članov, kateri prihajajo iz Bele krajine, iz občin Črnomelj, Metlika in Semič. Srečanje je potekalo v Gostišču Kapušin, v Krasincu, v sredo, 26.10.2022.

Namen tovrstnih srečanj je, da se društvo približa tudi članom, kateri se srečanj vseh članov v Novem mestu zaradi oddaljenosti, prevoza in drugih razlogov ne morejo udeleževati. Želeli smo, da je to priložnost za medsebojno spoznavanje in izmenjavo izkušenj, da se člani, kateri bivajo na bližnjem območju srečajo in bolje spoznajo.

Za organizacijo srečanja je poskrbela Irena Matkovič, socialna poverjenica za Belo krajino. Irena svoje delo zelo dobro opravlja, s člani je v stalnem kontaktu. Še posebej je to pomembno za tiste člane, kateri se različnih aktivnosti na društvu zaradi različnih razlogov ne morejo udeleževati.

Na srečanju so bili prisotni tudi predstavniki društva. Prisotne je v imenu društva pozdravila in nagovorila podpredsednica društva, Martina Glavič. V nadaljevanju je Polonca Povše, koordinatorka programov društva, predstavila programe društva, različne aktivnosti in pomembne informacije. Udeležence je povabila, da se le-teh udeležujejo. Za člane pa je društvo vsak dan na voljo za vse dodatne informacije.

Veseli nas, da so se člani, predvsem novo pridruženi, srečanja udeležili v velikem številu in bili nad srečanjem na njihovem območju zelo navdušeni. Ob skupnem kosilu se je druženje nadaljevalo v prijetnem in sproščenem vzdušju.