Novice društva

Ostale novice društva

SODELOVALI PRI PROJEKTU EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V OBČINI TREBNJE


Občina Trebnje je med 16. in 22. septembrom 2022 izvajala različne aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (ETM).

V letošnjem letu je ETM potekal pod sloganom »Trajnostno povezani«. Podnebne spremembe so že nekaj časa prepoznane kot ključni globalni izziv naše generacije. Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza.

Prav zato pobuda letos opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj je ta pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej. O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu.

Poleg številnih drugih aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti so v sklopu aktivnosti PARK(irni) dan oz. teden zaprli parkirišče (P2) pred občino in ga spremenili v park.

Ob tem dogodku, so različne organizacije predstavile svoje delo in izvedele dogodke ali programe s področja skrbi za okolje, prometne varnosti vseh udeležencev v prometu ali splošnega izboljšanja kvalitete življenja.

Pri projektu je sodelovalo tudi naše društvo. Člani društva so na stojnici osveščali udeležence in mimoidoče, predvsem mlajšo populacijo, o aktivnostih društva in življenju na invalidskem vozičku.