Novice društva

Ostale novice društva

REDNI ZBOR ČLANOV


V ponedeljek, 28. 03. 2022, je v prostorih društva potekal redni Zbor članov Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Zbor članov je z uvodnim pozdravom in nagovorom začel predsednik Jože Okoren. Ker zaradi različnih razlogov ni bilo prisotnih dovolj članov, smo skladno s statutom počakali pol ure, da se je Zbor lahko pričel. V tem času smo prisluhnili vokalno instrumentalnemu triu učenca in dveh učiteljev OŠ Dragotin Kette Novo mesto, Davidu Bratiću, Marku Fegušu in Darinki Pirc. Za kulturni nastop se jim najlepše zahvaljujemo. Zagotovo je bila to prijetna popestritev dneva.

Jože Okoren je v nadaljevanju predstavil dnevni red, ki so ga prisotni soglasno sprejeli. Vodenje Zbora članov je predal Zdenki Sintič, članici Upravnega odbora društva.

Primož Jeralič, predsednik Nadzornega odbora, je poročal o delu Nadzornega odbora v letu 2021.

Sledila je predstavitev vsebinskih in finančnih poročil za leto 2021 in plan dela za leto 2022.

O delovanju in aktualnih zadevah ter izvajanju Posebnih socialnih programov naše krovne organizacije Zveze paraplegikov Slovenije, sta prisotnim poročala predsednik Dane Kastelic in strokovna delavka Tanja Kovačič. Prisotne pa je nagovoril tudi predsednik Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, Peter Robnik in poročal o aktualnih zadevah.

Soglasno so prisotni potrdili tudi višino članarine, katera za leto 2022 znaša 15 EUR.

Po zaključku Zbora članov, je sledilo družabno srečanje, kjer so člani lahko, po dolgem času v tako velikem številu, poklepetali ob prijetnem sončnem vremenu.