Novice društva

Ostale novice društva

SPREJEM NAJZASLUŽNEJŠIH DRUŠTVENIH DELAVCEV V DVORANI DRŽAVNEGA SVETA

Državni svet Republike Slovenije je po javnem razpisu in predlogih izbral 14 dobitnikov najzaslužnejših društvenih delavcev za Plaketo Državnega sveta RS v letu 2020. Nagrajenci so plakete prejeli za dolgoletno dejavno delo s področja humanosti, medčloveških odnosov in pripravljenosti nuditi pomoč pomoči potrebnim. Toda epidemija je načrtovano podelitev za 5. december 2020 ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva prestavila vse do 17. junija 2021.

Slovesno podelitev je naznanila Zdravljica Pihalnega okteta policijskega orkestra, nato pa je nagrajence nagovoril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in med drugim pripomnil, da je bilo po podatki v letu 2019 opravljenega za 11,5 milijonov ur prostovoljnega dela in da prostovoljcem več kot denarna nagrada, pomeni osebno zadovoljstvo. »Hvala za vse kar dajete slovenski družbi, zaradi vas je svet lepši,« je še dodal predsednik.

Med dobitniki plaket je na predlog državnega svetnika Daneta Kastelica in Zveze paraplegikov Slovenije tudi Jože Okoren. V njegovi obrazložitvi so zapisali: »V prostovoljske organizacije in kot prostovoljec je Jože Okoren vključen že preko petdeset let, skratka od svojega dvajsetega leta, ko si je poškodoval hrbtenjačo. Predvsem se je razdajal med slovenskimi paraplegiki in tudi drugimi invalidi na področju športa invalidov kot organizator in odličen športnik. V letu 2009 je prejel najvišje priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji - Bloudkovo nagrado, v letu 1980 pa tudi Bloudkovo plaketo. S tem dejanjem mu je tudi slovenska država dala priznanje za njegovo pionirsko delo na področju športa invalidov. Jože je tudi dobitnik prve paralimpijske medalje za jugoslovanske športnike paraplegike in tetraplegike leta 1972. Na naslednjih igrah je osvojil še srebrno odličje.

Dobrih dvajset let vodi društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Več kot trideset let je vodil šport med paraplegiki, dvajset let pa je bil tudi podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije. Za njegov doprinos k izboljšanju kvalitete življenja slovenskih paraplegikov in tetraplegikov ga je Zveza paraplegikov Slovenije ob štiridesetletnici delovanja odlikovala z Zlato plaketo, ob petdesetletnici pa s plaketo častnega člana, s katero se lahko ponašajo samo ustanovni člani Zveze paraplegikov Slovenije. Vsa njegova prostovoljska leta v invalidskih organizacijah si je prizadeval za invalidom arhitekturno dostopne in prilagojene športne objekte in tudi siceršnjo dostopnost grajenega okolja. V ta namen je opozarjal pristojne na pomanjkljivosti dostopnosti športa invalidom in spodbujal iskanje optimalnih rešitev za odpravo ovir v urbanem okolju. V svojem bogatem športnem in organizacijskem ciklusu je pri Zvezi paraplegikov izdal več priročnikov in brošur s ciljem osveščanja mladih paraplegikov v smislu vključitve v športne aktivnosti in posledično zmanjšanje obolenj pri tistih, ki se aktivno ukvarjajo s športom. Ob njegovi sedemdesetletnici in petdesetletnici vožnje z invalidskim vozičkom je skozi literarni zapis v samozaložbi predstavil tudi zgodbo o svoji življenjski poti pod naslovom »Dvajset nageljnov in voziček«. V enciklopediji »50 let športa slovenskih paraplegikov,« pa je kot eden nosilnih avtorjev predstavil tudi šport Zveze paraplegikov Slovenije.«

Na podelitvi sta bila pristna še Matjaž Švagan, podpredsednik DS in Janoš Kern, državni svetnik in predstavnik za področje kulture in športa. Ob zaključku se je v imenu dobitnikov plaket Državnemu svetu zahvalil predstavnik nagrajenega kvinteta Fantje z vasi, Tone Plevčak in dodal, da je da je domovina brez prostovoljstva siromašna.

Slovesno podelitev je z ljudskimi pesmimi obogatile kvintet Fantje z vasi, z izbranimi besedami pa povezovala Patricija Šašek.