Novice društva

Ostale novice društva

PREDAVANJE O ZAKONODAJI NA PODROČJU INVALIDOV


Eden izmed namenov našega društva je tudi seznanjanje naših uporabnikov o pravicah in zakonodaji na področju invalidov. Večino informacij je dandanes lahko poiskati, saj so večinoma dosegljive na svetovnem spletu. A če ne vemo kaj iskati in kaj nam pripada, to ni tako enostavno. Pravice, katere pripadajo invalidom jim pripadajo le, če zanje vedo. Za veliko pravic pa žal izvejo (pre) pozno. Veliko članov, predvsem novih, se velikokrat na nas obrača z vprašanji v zvezi s pravicami, kaj jim pripada kot invalidom na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ugodnostih, katere imajo oz. oprostitve plačil in informacije iz drugih pomembnih področji.

V ta namen smo na društvu za naše člane in njihove svojce, v torek, 26.10.2021 organizirali strokovno predavanje o Zakonodaji na področju invalidov. Na naše vabilo se je prijazno odzval Matej Verbajs, univ. dipl. pravnik, svetovalec za pravne in kadrovske zadeve na Zvezi paraplegikov Slovenije.

Matej Verbajs je udeležencem predavanja predstavil nekaj osnovnih pravic invalidov s področja socialnega in zdravstvenega varstva. Udeležencem je predstavil Zakon o osebni asistenci, komu pripada, postopke pridobitve osebne asistence in pomembne informacije s tega področja. Dotaknil se je tudi predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi – informacije in postopki. Pomembna novost je tudi sprejetje predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sprejeta je bila novelo o obnovitveni rehabilitaciji. To je izredno pomembna pridobitev za slovenske paraplegike, tetraplegike in druge težje gibalno ovirane invalide, saj je tako pravica do obnovitvene rehabilitacije tudi zakonsko urejena. Predstavil je tudi pomembno novost - sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ponovno omogoča pravico do invalidnine za telesno okvaro tudi tistim zavarovancem katerih invalidnost ne izhaja iz dela. Če izpolnjujete pogoje lahko vložite zahtevo za invalidnino. Zahtevo za priznanje pravice lahko vloži osebni zdravnik ali upravičenec sam (ter njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, pri čemer se zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik - če ta ni predložena v originalu) pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (mnenje o obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne okvare poda invalidska komisija ZPIZ, na podlagi katerega zavod z odločbo odloči o pravici).

V nadaljevanju je na kratko predstavil še predlog Novele zakona o igrah na srečo, katera je trenutno v obravnavi v Državnem zboru in pomen novele za invalidske organizacije in njihovo financiranje.

Udeleženci predavanja so imeli za predavatelja veliko vmesnih vprašanj, na koncu predavanja pa je bil Matej Verbajs udeležencem na voljo še za osebno svetovanje posameznikom.

Pred predavanjem smo nekaj novo pridruženim članom posamezno predstavili naše društvo, programe, aktivnosti in dejavnosti, katere izvajamo ter jih povabili in spodbudili k vključitvi v dejavnosti, katere jih zanimajo. To priložnost smo izkoristili, da nove člane bolj spoznamo, ugotovimo njihove potrebe, sami pa so se lahko spoznali še s preostalimi člani in si ustvarili novo mrežo poznanstev.

Po končanem predavanju je sledilo še člansko družabno srečanje ob pečenem kostanju.

Zahvaljujemo se Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine in Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske za pomoč pri prevozu naših članov na predavanje. Tudi po njihovi zaslugi smo omogočili članom, da se le-tega udeležijo v tako velikem številu.