Novice društva

Ostale novice društva

PREDAVANJE IN PREVENTIVNI PREGLED SRCE IN OŽILJE

Naše društvo veliko pozornosti namenja preventivi in ohranjevanju zdravja naših članov. V ta namen večkrat letno organiziramo tudi različna strokovna zdravstvena predavanja.

Tako kot vsako leto, smo tudi letos, v torek, 21. 09. 2021 organizirali preventivno predavanje in pregled s področja interne medicine - predavanje o dejavnikih tveganja za srčno in žilno ogroženost ter preventivni zdravniški pregled srca, krvnega tlaka, vsebnosti holesterola v krvi in vsebnosti sladkorja za naše člane.

Našemu vabilu sta se prijazno odzvali prim. Marijana Žen Jurančič dr. med. spec. internistka in dipl. višja medicinska sestra Branka Vipavec, obe iz URI Soča Ljubljana, ki sta izvajali pregled. Pregleda se je udeležilo okoli 30 članic in članov, s svojci in spremljevalci. Že več let ugotavljamo, da je to gotovo eden izmed najbolj obiskanih dogodkov na društvu.

Opravili sta pregled in meritve vsebnosti sladkorja in holesterola v krvi in krvnega tlaka. Vsakemu udeležencu sta izvajalki podali tudi navodila in priporočila na katerem področju morajo še posebej poskrbeti za svoje zdravje. Končni rezultati so pokazali, da ima večina udeležencev mere vsebnosti v mejah normale ali na meji, nekaj pa tudi povišanih mer vsebnosti, za kar so dobili dodatna navodila kako previsoke vsebnosti znižati.

Skrb za zdravje je na nas samih, zato je potrebno poskrbeti za zdrav slog življenja, prehrano in se odreči kakšni razvadi. S tem si bomo izboljšali kvaliteto življenja in se izognili prenekaterim nevšečnostim.

Pridružila sta se nam tudi predstavnika podjetja RTS Medical d.o.o., katera sta udeležencem predstavila svoje podjetje in medicinsko-tehnične pripomočke, katere dobavlja podjetje, predvsem pa njihov produkt – električni priklop za invalidski voziček SPEED3X RS.