Novice društva

Ostale novice društva

DRUŠTVO SODELOVALO NA SEJMU DOLGOŽIVE DRUŽBE IN PREDSTAVITVI PROJEKTA SI4CAREMestna občina Novo mesto je skupaj z Univerzo v Ljubljani (nosilce projekta) na otvoritvenem dogodku v sredo, 08. septembra, v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu pripravila predstavitev projekta SI4CARE. Posvet »Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe« je bil otvoritveni dogodek ob začetku procesa strateškega načrtovanja slovenskega in regijskega pristopa do izzivov starajoče se družbe. Projekt SI4CARE oziroma socialne inovacije za celostno oskrbo starajočega se prebivalstva v jadransko-jonski regiji stremi k zdravemu in družbeno vključenemu staranju. Vizija projekta je vzpostaviti učinkovit ekosistem dolgotrajne oskrbe, ki temelji na socialnih inovacijah. Ekosistem bo omogočala digitalizacija ter ga podpirala zakonodaja. Ekosistem bo v pomoč starostnikom tudi na odročnih oziroma oddaljenih območjih, kjer jih bo ohranjal vključene v skupnost. Glavni cilj projekta je prispevati k ustvarjanju učinkovitega ekosistema za uporabo socialnih inovacij v okviru integrirane socialne in zdravstvene oskrbe starostnikov v državah ADRION.

To je bila prva predstavitev omenjenega projekta. Namen dogodka je bil spodbuditi lokalne skupnosti k aktivnemu, strateškemu pristopu k socialnemu razvoju in vlaganju vanj. Na dogodku so s primeri dobrih praks predstavili glavna področja starajoče se družbe, ki potrebujejo pozornost vseh relevantnih deležnikov. Primarni cilj je dvig kakovosti življenja v naših skupnostih, usmeriti pogled v prihodnost, poiskati morebitna partnerstva za iskanje sinergij na področju dolgotrajne oskrbe z željo po aktiviranju preostalih lokalnih deležnikov.

Prisotne so nagovorili župan MO Novo mesto, mag. Gregor Macedoni, vodja projekta prof. dr. Vlado Dimovski, državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, evropska poslanca mag. Romana Tomc in Franc Bogovič.

Osrednji del dogodka je predstavljala okrogla miza, kjer je Carmen Rajer iz CSD Krško predstavila projekt MOST – Do čim daljše samostojnosti v domačem kraju, upokojenka Amalija Šiftar pa je spregovorila o dobri praksi projekta Starejši za starejše. Biserka Marolt Meden iz Srebrne niti je opozorila na nujnost sistemsko urejenega stabilnega vira financiranja socialne oskrbe, Denis Sahernik pa je predstavil izzive pri institucionalni oskrbi starostnikov.

Na otvoritvenem posvetu so sicer sodelovali predstavniki lokalnih skupnosti, civilne družbe, predstavniki ministrstev in evropske organizacije, ki izvaja storitve za starejše, projektni partnerji ter drugi.

V okviru posveta je na pobudo in s podporo NIJZ potekal tudi Sejem dolgožive družbe, na katerem se je s svojo stojnico predstavljalo tudi naše društvo.