Novice društva

Ostale novice društva

DELOVNO SREČANJE SOCIALNIH POVERJENIKOV DRUŠTVA

Na društvu imamo vzpostavljeno mrežo socialnih poverjenikov, ki so zadolženi vsak za določeno območje in uporabnike obiskujejo na domovih ter ugotavljajo njihove objektivne potrebe po programu. Ugotavljajo njihove stiske, potrebe in o tem poročajo zadolženim na društvu. Uporabniki z njimi delijo svoje izkušnje, težave in vidijo, da niso sami ter da se lahko vedno za pomoč obrnejo na svojega poverjenika ali na zaposlene na društvu.

V času epidemije, ko zaradi ukrepov nismo mogli organizirati srečanj, katerih so se člani vedno množično udeleževali, smo dali velik poudarek na telefonsko svetovanje in pogovore. Med člani so se pokazale velike potrebe po tem. Ljudje smo socialna bitja, ki potrebujejo interakcijo z drugimi, za vsakega človeka je pomembno, da ostane v stiku s socialnim okoljem, da je vanj aktivno vključen. Marsikateri član je osamljen, nima nikogar za pogovor, da mu zaupa svoje stiske, težave (zdravstvene, socialne) ali pa potrebuje le pogovor, o vsakdanjih stvareh.

V ta namen smo v ponedeljek, 03. 05. 2021, organizirali delovno srečanje socialnih poverjenikov, da se dogovorimo o poenoteni potrebi in namenu obiskov pri članih oz. telefonskih pogovorov in podajanju kratkih poročil o obiskih in vodenju evidenc za potrebe društva.


Delovanje društva v korona času sta prisotnim predstavili, podpredsednica Martina Glavič in koordinatorka programov Polonca Povše. Za tem so prisotni, skozi seznam članov, poročali o obiskih na domu in telefonskih pogovorih - o situacijah (zdravstvenih in socialnih) članov. Dogovorili smo se tudi, da bo potrebno sklicati srečanje novih članov, v manjših skupinah, da se jim predstavi društvo in aktivnosti in se jih povabi k aktivnem sodelovanju.

Delovno srečanje socialnih poverjenikov društva.