Novice društva

Ostale novice društva

11. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA


Člani Upravnega odbora (UO) Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, so se sestali na 11. redni in še zadnji seji v letošnjem letu, v torek, 21. 12. 2021. Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s koronavirusom, je seja potekala v prostorih Galaksije Trebnje, v skladu z vsemi epidemiološkimi ukrepi.

Po sprejemu dnevnega reda, pregledu realizacije sklepov in potrditvi zapisnika prejšnje seje, je sledilo poročanje o dejavnostih društva med obema sejama in celoletnega delovanja društva v letu 2021 ter predvidenih dejavnostih društva do konca leta. V nadaljevanju je predsednik Nadzornega odbora (NO), Primož Jeralič poročal o seji NO, ki se je vršila pred sejo UO. Pripravili smo tudi okvirni terminski plan dela in aktivnosti društva v letu 2022. Prisotni in zadolženi za posamezna področja, so poročali tudi o kompenziranju invalidnosti problematiki na socialnem področju, o športnih in interesnih dejavnostih ter drugih tekočih zadevah. Določili so tudi sestavo komisije za popis inventarja. Sejo je vodil predsednik društva, Jože Okoren.