Novice društva

Ostale novice društva

Redni letni Zbor članov društva

V prostorih društva v Novem mestu je v ponedeljek, 09. 03. 2020, potekal redni Zbor članov Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Na Zboru članov so bili prisotni, poleg naših članic in članov, tudi nekateri njihovi svojci, asistenti, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije (v nadaljevanju ZPS) Dane Kastelic, strokovna delavka ZPS, Urška Rendulić in predsednica Skupščine ZPS in predsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine Mirjam Kanalec.

Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednika društva Jožeta Okorna ter predstavitvi dnevnega reda, ki so ga prisotni soglasno sprejeli, je vodenje Zbora članov prevzela podpredsednica Martina Glavič. Za zapisnik pa je bila zadolžena Polonca Povše. Verifikacijska komisija v sestavi Mirko Sintič, Sandra Košar in Jože Cimrmančič, je po pol urnem premoru ugotovila, da je prisotnih dovolj članov, da se Zbor članov lahko nadaljuje.

Martina Glavič je predala besedo Bernardi Zorko, namestnici predsednika Nadzornega odbora (NO), ki je predstavila poročilo o delu NO v letu 2019. Jože Okoren in Polonca Povše sta v nadaljevanju predstavila vsebinsko in finančno poročilo o delu društva v letu 2019 ter vsebinski in finančni plan dela za leto 2020. Po sprejetju poročil in plana dela, so člani soglasno podprli še predlog, da članarina tudi v letu 2020 ostaja 15 €.

O delovanju in aktualnih zadevah Zveze paraplegikov Slovenije sta prisotnim poročala predsednik ZPS Dane Kastelic in strokovna delavka Urška Rendulić.

Kot gostja se je Zbora udeležila predsednica Skupščine ZPS, Mirjam Kanalec, ki je tudi predsednica DP ljubljanske pokrajine. V svojem nagovoru je poudarila predvsem dobro medsebojno sodelovanje med njihovim in našim društvom, katerega si vsi skupaj želimo tudi v naprej.

Po končanem uradnem delu je sledilo še družabno srečanje in dan je minil v sproščenem vzdušju.

Letošnjega Zbora članov se je udeležilo manjše število članov, predvsem zaradi zdravstvenih težav in pa tudi preventivno zaradi koronavirusa, kateri v tem obdobju razsaja tudi po naših krajih.