Novice društva

Ostale novice društva


Staro - novo vodstvo društva

(Redni in volilni Zbor članov društva)

V ponedeljek, 18. 03. 2019, je v prostorih društva potekal redni Zbor članov Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Letos je bil tudi volilni, saj se je izteklo organom društva mandatno obdobje 2015 – 2019.

Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednika Jožeta Okorna ter predstavitvi dnevnega reda, ki so ga prisotni soglasno sprejeli, je sledil kulturni program. Dijakinje in dijaki iz Dijaškega in študentskega doma Novo mesto, so nam z glasbenim in pevskim nastopom popestrili dan.

Sledila je predstavitev poročil za leto 2018 in plan dela za leto 2019. Primož Jeralič, predsednik Nadzornega odbora, je poročal o delu Nadzornega odbora.

Ker je bil letošnji Zbor članov tudi volilni, je predsedujoči predlagal razrešnico dosedanjim organom društva: predsedniku društva, namestniku predsednika, Upravnemu odboru in Nadzornemu odboru. Sledile so volitve, za novo mandatno obdobje 2019 - 2023.

Kandidata za predsednika društva sta bila Jože Okoren in Mirko Sintič. Člani so po tajnih volitvah z veliko večino izvolili novega (starega) predsednika društva, Jožeta Okorna. Izmed dveh kandidatov za namestnika predsednika, Mirka Sintiča in Martine Glavič, pa so izvolili Martino Glavič.

Izvoljenih je bilo tudi devet članov Upravnega odbora društva ter trije člani in dva nadomestna člana Nadzornega odbora.

O delovanju in aktualnih zadevah Zveze paraplegikov Slovenije sta prisotnim poročala predsednik Dane Kastelic in strokovna delavka Urška Rendulić. Oba pa sta se tudi pozitivno izrazila o delu društva. Novi direktor Doma paraplegikov Pacug, Marko Ferluga, pa je prisotnim predstavil aktivnosti in novosti v zvezi s socialno obnovitveno rehabilitacijo v Pacugu. Udeležence je pogostil tudi z njihovo specialiteto – bakalar namazom in kozarcem malvazije. Sodeč po reakciji članic in članov, jih je novi direktor Doma paraplegikov Pacug zelo navdušil. Kot gostja se je Zbora udeležila predsednica Skupščine ZPS, Mirjam Kanalec, ki je tudi predsednica DP ljubljanske pokrajine in vidna članica Sveta FIHO.

Kljub »zimskemu« vremenu se je Zbora udeležilo veliko članic in članov. Po končanem Zboru članov je sledilo še družabno srečanje.


Čestitke vsem izvoljenim organom društva in uspešno delo vam želimo tudi v bodoče.