Novice društva

Ostale novice društva

Regijski posvet programa "Postani športnik"

V prostorih Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, je v sredo, 17. 04. 2019, potekal regijski posvet programa »Postani športnik«, ki ga izvaja Zveza za šport invalidov Slovenije – Paralimpijski komite (ZŠIS – POK), v sodelovanju s podjetjem Lidl Slovenija.

Osrednji namen programa »Postani športnik« je vzpostavitev dolgoročnega sistema za vključevanje mladih invalidov v športno – rekreativne dejavnosti, motivirati otroke z oviranostmi za ukvarjanje s športom ter tudi dvigniti prepoznavnost športa invalidov v javnosti. V okviru programa se odvijajo različne aktivnosti, ki nagovarjajo različne ciljne javnosti in predvsem podajajo nova znanja ter informacije vsem, ki so vključeni v šolske in obšolske dejavnosti mladih invalidov.

Posveta so se udeležili: Jože Okoren – predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Gregor Gračner - podpredsednik ZŠIS – POK in vodja programa, Primož Jeralič – strokovni sodelavec na ZŠIS – POK, ambasador projekta za Dolenjsko in paraolimpijec, Andraž Čeligoj – športni pedagog iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča Ljubljana (URI – Soča), predstavniki izobraževalnih ustanov in invalidskih organizacij iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter številni predstavniki lokalnih in nacionalnih medijev.

Udeležence posveta je uvodoma pozdravil in nagovoril predsednik našega društva, Jože Okoren. Predstavil je namen in cilje srečanja. Gregor Gračner in Primož Jeralič sta v nadaljevanju podrobneje predstavila program in aktivnosti, katere potekajo v sklopu le – tega. Predstavila sta primere dobre prakse, predvsem kako uspešno integrirati ter motivirati mlade invalide v športne aktivnosti.

V nadaljevanju je potekala diskusija, v kateri so udeleženci – predstavniki izobraževalnih ustanov in invalidskih organizacij predstavili svoje delovanje in prizadevanja za vključevanje mladih invalidov ter primere dobre prakse vključevanja otrok in mladostnikov z različnimi oviranostmi v športno - rekreativne aktivnosti.

Udeleženci posveta so dobili nove informacije na kakšen način motivirati mladostnike, da se vključijo v športne aktivnosti ter v prvi vrsti kako prilagoditi svoje učne programe in metode, da jim bo to tudi omogočeno, predvsem v smislu izobraževanja in usposabljanja pedagogov. Zagotovo pa je pri tem pomembno tudi povezovanje med ustanovami, pedagogi in seveda starši.

Ukvarjanje s športom in rekreacijo v prvi vrsti omogoča boljše, aktivnejše in bolj zdravo življenje, v nadaljevanju pa tudi dobre rezultate na športnem področju, kar je zagotovo tudi velika motivacija. Delovati je potrebno v tej smeri, da je ta možnost omogočena vsem.