Novice društva

Ostale novice društva

Predstavitev društva udeležencem mednarodnega projekta Erasmus+ »Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities«


V prostorih našega društva, smo v torek, 19. 11. 2019, gostili udeležence projekta Erasmus+ »Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities«, pri katerem sodeluje tudi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.


Projekt je financiran v okviru programa Erazmus + Ključni ukrep 2: Strateško partnerstvo na področju izobraževanja odraslih. Pod vodstvom Univerze Pitesti iz Romunije v projektu sodeluje še 6 partnerskih organizacij iz Bolgarije, Grčije, Italije, Portugalske, Slovenije in Španije.

Osnovni cilj projekta je razviti skupni neformalni in stalni okvir za krepitev vloge strokovnih delavcev na področju socialnega dela z območij sodelujočih evropskih držav. Na ta način bi socialni delavci še povečali svojo prisotnost v življenju lokalnega prebivalstva in razvili dodatne spretnosti, ki jim bodo pomagale pri soočanju s socialnimi težavami ranljivih skupin v njihovih skupnostih.

V okviru projekta v Novem mestu od 18. do 22. novembra 2019 poteka usposabljanje na temo »Opolnomočenje posameznikov in skupnosti«, na katerem sodeluje 12 predstavnikov partnerjev iz drugih držav, ki delajo na področju socialnega varstva in 10 strokovnih delavcev iz našega okolja. Tekom tedna si bodo ogledali primere dobrih praks pri naših javnih socialnovarstvenih zavodih in v nevladnih organizacij s tega področja.


Udeležencem projekta smo predstavili poslanstvo, namene, cilje našega društva in Zveze paraplegikov Slovenije (ZPS). Na kratko smo jim predstavili zgodovino razvoja ZPS in našega društva, programe in aktivnosti, katere izvaja naše društvo ter primere dobrih praks. Pri predstavitvi so sodelovale predstavnice društva: Martina Glavič, Bernarda Zorko in Polona Povše.

V nadaljevanju je sledila predstavitev društva in aktivnosti Društva Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, katerega je predstavila predsednica, ga. Violeta Suhadolnik ter predstavitev društva Srečanje - preventivni programi, svetovanje zasvojenim in pomoč odvisnikom, le – to je predstavil predsednik, g. Toni Kočevar.