Društvo paraplegikov

Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Šegova ulica 119, SI-8102 Novo mesto | Tel.: 07 3321 644 | Mobi: 051 642 577 | E-pošta: info@drustvopara-nm.si


Te strani predstavljajo Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja z vseh vidikov njegovega delovanja in sestave.

USTVARJALNA DELAVNICA NA TEMO POMLAD NA SLIKI

10.05.2021


Skupaj z Razvojno-izobraževalnim centrom (RIC) Novo mesto, smo v ponedeljek, 10. 05. 2021 organizirali ustvarjalno delavnico na temo Pomlad na sliki. Izvajalka delavnice je bila ga. Nina Kolar iz RIC Novo mesto.


Preberite več »

DELOVNO SREČANJE SOCIALNIH POVERJENIKOV DRUŠTVA

04.05.2021

Na društvu imamo vzpostavljeno mrežo socialnih poverjenikov, ki so zadolženi vsak za določeno območje in uporabnike obiskujejo na domovih ter ugotavljajo njihove objektivne potrebe po programu. V času epidemije so se te potrebe še povečale. V ta namen smo na društvu organizirali delovno srečanje socialnih poverjenikov.


Preberite več »

ROTARY KLUB NOVO MESTO NAŠEMU DRUŠTVU PODARIL STOPNIŠČNO DVIGALO

04.05.2021

Društvo in Rotary klub Novo mesto uspešno sodelujeta že tretje desetletje. Bolje rečeno, Rotary klub sodeluje s svojim finančnim doprinosom pri številnih projektih društva. Ena zadnjih njihovih akcij je, da so nam podarili stopniščno dvigalo.


Preberite več »

ZAHVALA MARKU MESOJEDCU ZA DOLGOLETNO OBOJESTRANSKO SODELOVANJE

03.05.2021

Marku Mesojedcu opravičeno pripisujemo zasluge, kakor celotnemu kolektivu TV Vašega kanala, za širšo prepoznavnost naše organizacije. Nič kaj z veseljem smo sprejeli vest, da Marko zapušča Novo mesto.


Preberite več »

POSLOVNO POROČILO DRUŠTVA ZA LETO 2020 IN PLAN DELA ZA LETO 2021 (predlogi)

24.03.2021

Ogledate si lahko Poslovno poročilo društva za leto 2020 in Plan dela društva za leto 2021 (predlogi, v skrajšani obliki.


Preberite več »

O DRUŠTVU

Programi, ki jih izvajamo, so namenjeni paraplegikom in tetraplegikom, osebam, ki v vsakdanjem življenju uporabljajo za gibanje invalidski voziček ali opornice zaradi posledic nesreč, padcev, poškodb ali operativnih posegov na hrbtenjači.

Društvo deluje na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja in pokriva 19 občin: Mestna občina Novo mesto, Trebnje, Mokronog – Trebelno, Šentrupert, Mirna, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Žužemberk, Semič, Črnomelj, Metlika, Brežice, Krško, Sevnica.

Naš program je specifičen, ker je namenjen določeni ciljni skupini, za katero je nujno potreben in ga v tej obliki ne ponuja nobena druga vladna ali nevladna organizacija. Program zagotavlja našim članom možnost, da živijo aktivno in so enakovredni ostalim članom družbe, kljub svoji gibalni oviranosti, kateri niso sami kos.

Preberite več »